Om kundaliniyoga


VIBRANCY


YOGA - en förening mellan kropp och själ, mellan det individuella medvetandet och universums obegränsade medvetenhet. 

IMG_8690

Ordet Yoga är sanskrit och betyder förening av kropp, tanke och själ.


Kundaliniyogan är högaktuell i dagens stressade och oroliga samhälle och enligt tidiningen Femina är kundaliniyogan hetaste hälsotrenden 2020. 

Kundaliniyoga räknas till en av de äldsta yogaformerna och har sitt ursprung i Indien och Tibet.  Ett Kundaliniyoga-pass innehåller enkla men effektiva kroppsställningar, andningstekniker och meditationer och avslappning. Inom Kundaliniyogan finns enormt många olika pass och meditationer som balanserar, stärker och får igång flödet av energi i kroppen. Passen är dynamiska med fokus på andningen. Andningen spelar en viktig och grundläggande roll i yogan. Enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft, prana.


Kundalini är sanskrit (ungerfär som latinet för oss i Europa) och betyder den älskades hårlock , och syftar på den energi och medvetenhet som finns hos oss alla och som möjliggör föreningen med Atman, ditt sanna jag. Kundalini som en gudinna (shakti), en kvinnlig kraft, som symboliseras av en orm som beskrivs ligga sovande och ringlad tre och ett halvt varv runt ryggraden. Kundaliniyogan grundar sig på en egen fysiologi där människan har tio olika kroppar eller dimensioner, åtta chakrapunkter/energicentran. 
"Lev i världen som näckrosen. Rötterna stadigt förankrade, blomman vänd mot himlen, mjukt flytande på vattnet...."


 

Patanjalis Yoga Sutra beskriver vad yoga är, praktiskt och filosofiskt.


Målet med yogan är medvetenhet och ett fridfullt varande där man har stillat sinnet. På sanskrit kallas slutmålet Samadhi och nås genom att följa den åttafaldiga vägen, där asanas, dvs de fysiska rörelserna, bara är en av åtta grenar. Vägen handlar om hur man är mot sig själv och andra, om andningen och med tiden om att kunna fokusera mer inåt och meditera. Alla de åtta grenarna innehåller olika principer och verktyg att fördjupa sig i.Den åttafaldiga vägen:

Yama – 5 moraliska discipliner

Niyama – 5 förhållningssätt, självdisciplin

Asana - fysiska rörelser, kroppsställningar

Pranayam  - andningskontroll

Pratyahar – synkronisering av tankar och känslor

Dharana - koncentration

Dhyana – djup meditation

Samadhi - yogans högsta tillstånd. Upplysningen.

Ett tillstånd av stillhet, lycka, frihet i djup tillit

KONTAKT


Maila för mer info, bokning och kontakt.

Copyright @ All Rights Reserved